POVESTEA UNEI NAȚIUNI

De ce avem nevoie de o lecție vizuală de cultură?

România zilelor noastre găzduiește o colecție inestimabilă de monumente istorice, care stau mărturie perioadelor semnificative ale acestui popor.

România zilelor noastre nu se rezumă numai la contraste – aici nu întâlnești doar orașe posomorâte și vile de lux, păduri defrișate și pâcle de vegetație bogată în parcuri.

România zilelor noastre înseamnă mult mai mult decât ceea ce vezi la televizor sau ce auzi din povestirile altora.

România zilelor noastre are nevoie de noi pentru a-i reda justa valoare istorică și culturală. Pentru că viitorul României zilelor noastre depinde de ceea ce se întâmplă acum și aici. Aceasta este rațiunea noastră – avem know-how-ul să promovăm, dincolo de tipare, România monumentală, recurgând la perspectiva unică oferită de Realitatea Augmentată.

Aflată în plin avânt, tehnologia Realității Augmentate este, la ora actuală, metoda cea mai eficientă, accesibilă și avantajoasă din punct de vedere financiar pentru promovarea online.

Ce presupune proiectul POVESTEA UNEI NAȚIUNI

Proiectul vine în sprijinul promovării turismului și culturii din România, aducând o viziune nouă și o altă dimensiune asupra bogăției culturale strămoșești.

Anvergura POVEȘTII UNEI NAȚIUNI se regăsește în modularitatea și ingeniozitatea fără precedent cu care sunt reunite mai multe tipuri de informații despre istoria, cultura și turismul României.

La baza proiectului se află reconstituirile 3D ale monumentelor, în jurul cărora se realizează produse de promovare, precum: DvD-uri interactive, hărți laminate, platforme web, ghiduri tipărite, panouri și alte.

Produsele asociate proiectului POVESTEA UNEI NAȚIUNI sunt destinate atât vizitatorilor activi ai monumentelor, cât și oamenilor de cultură, istoricilor, arheologilor, pasionaţilor de etnografie și folclor, colecționarilor de artă laică sau religioasă. Produsele au caracter știintific, de informare și promovare.

Publicul-țintă al proiectului

POVESTEA UNEI NAȚIUNI are menirea de a se adresa unei audiențe cât mai largi, indiferent de vârstă, profesie, studii, orientare religioasă.

POVESTEA UNEI NAȚIUNI are o importantă componentă de dezvoltare a comunităților locale, aflate în imediata vecinătate a monumentelor promovate.

POVESTEA UNEI NAȚIUNI vizează deopotrivă administrațiile publice locale, organizațiile
non-guvernamentale, operatorii economici care își desfășoară activitatea în proximitatea monumentelor.

POVESTEA UNEI NAȚIUNI se adresează tuturor utilizatorilor de internet și smartphone/tablete cu sistem de operare Android.

Istorie, turism și cultură

Caragiale spunea odinioară că, pentru noi, istoria trebuie să fie (…) „un șir de icoane sfinte de unde să căpătam totdeauna învățătură de adevăr și insuflare de virtute”. România se bucură încă de aceste icoane transpuse și în monumentele istorice, care sunt reprezentative nu doar pentru istoria diferitelor comunități locale, dar și pentru întregul popor. Nu degeaba unele dintre aceste monumente din România au ajuns să fie considerate valori ale patrimoniului mondial.

Vezi Broşura!

Obiectivele proiectului POVESTEA UNEI NAȚIUNI

Punerea în valoare a
patrimoniului

Punerea în valoare a patrimoniului cultural și turismului național și local, prin intermediul unei rețele de promovare reciprocă a monumentelor.

Oferim materiale informative în mai multe limbi de circulație internațională – materialele noastre sunt atât în format tipărit, cât și electronic, interactiv; materiale promoționale și de promovare intensivă pe Internet, precum și reconstituiri virtuale 3D care oferă o descriere prin imagini a faptelor istorice.

Creşterea interesului şi educarea publicului larg

Protejarea moștenirii culturale a României.
Dezvoltarea turismului cultural în țara noastră,
Prin creșterea interesului opiniei publice pentru
patrimoniul cutural al României.
Crearea constantă a unor proiecte conținând
informații accesibile oricui și oriunde.
Creșterea potențialului de diseminare a
proiectelor pe sistemele de operare iOS.

Crearea de materiale de promovare turistică şi culturală

Crearea de materiale de promovare turistică și culturală, destinate atât turiștilor români, cât și străini, mărind astfel numărul și gradul de satisfacție.

Urmărim, totodată, crearea unei baze de materiale protocolare și de promovare care să vină în sprijinul administrațiilor locale, prin oferirea unor soluții de promovare fără costuri sau eforturi suplimentare, care determină crearea unor surse de venit stabile, provenite din comercializarea produselor.